Powered by YONG DA B.V

FREE_SHIPPING

+31(0)70-3311713
Over ons - EUROPEHORECA-your best choice for non-food horeca
Garantie

GARANTIE

 

·         Bij gebreken aan goederen zorgen wij in de eerste plaats volgens onze keuze voor herstel of een vervangende levering. Indien de klant het voorwerp van de levering, in strijd met het reglementaire gebruik, na de levering naar een andere plaats dan de woonplaats of de professionele vestiging heeft gebracht, draagt hij de extra kosten die bij het verhelpen van de gebreken hierdoor ontstaan

 

·         Wanneer een reparatie of vervangende levering niet voldoet, kan de klant naar zijn keuze een lagere vergoeding of een opzegging van de overeenkomst (terugtreding) verlangen. Een reparatie of vervangende levering geldt als mislukt, indien een tweede poging niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft.

 

·         Wanneer er echter slechts sprake is van onbeduidende gebreken (in de zin van § 323, lid 5 BGB) heeft de klant geen recht op terugtreding. Zichtbare gebreken moeten per omgaande schriftelijk worden gemeld, anders kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt. Om aan de gestelde termijn te voldoen, volstaat een tijdige verzending.

 

·         De garantieperiode geldt één jaar vanaf het moment dat de goederen geleverd worden. Garantieclaims voor slijtage aan goederen worden niet toegekend, tenzij er sprake is van lichamelijk letsel of gevaar voor de gezondheid. Voor alle andere schadegevallen geldt dat schadeclaims niet zullen worden toegekend indien er grove nalatigheid of opzet in het spel is. De wettelijke garantietermijn blijft echter wel van toepassing.

 

·         Voor de kwaliteit van de goederen geldt in principe enkel de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen. Publiekelijke uitspraken, aanprijzing of reclame van de fabrikant vormen daarnaast geen contractuele weergave van de kwaliteit van de goederen.

 

·         Wanneer de klant een gebrekkige montagehandleiding krijgt, zijn wij enkel verplicht om een foutloze montagehandleiding te leveren en dat enkel, wanneer door het gebrek in de montagehandleiding een montage zoals voorgeschreven niet mogelijk is.

 

·         Garantieclaims ten opzichte van ons zijn enkel door de klant zelf mogelijk en kunnen niet overgedragen worden.
1150.jpg